ΙΔΕΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΙΔΕΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ!

 • Αυτοματοποιημένο μήνυμα για ενημέρωση του πελάτη για την τοποθεσία και τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου
 • Αναπαραγωγή ηχητικού σε Ελληνικά / Αγγλικά / Ρώσσικα
 • Δυνατότητα καταγραφής συνομιλιών
 • Ενημέρωση του πελάτη τις ώρες εκτός λειτουργίας για τα εξής:
  •  το ωράριο λειτουργίας
  •  Τηλέφωνο επικοινωνίας του φαρμακοποιού
  • Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να καλέσει το φαρμακοποιό εκτός ωρών λειτουργίας
 •  Δεν χρειάζεται καμιά αλλαγή στο υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο
 •  Η υπηρεσία ενεργοποιείται με μια απλή προώθηση κλήσης του αριθμού του φαρμακείου στον αριθμό που θα σας δώσουμε
 • Τα ηχητικά παρέχονται από το πελάτη

120€ + Φ.Π.Α / χρόνο ΜΟΝΟ!  

+

 50€ έξοδα προγραμματισμού και ενεργοποίησης την 1η φορά μόνο!

Απαλλαγείτε από την έννοια του τηλεφώνου κατά την διάρκεια της εφημερίας!

Τηλεφωνήστε 25257400

Ή

Επισκεφτείτε www.cypruspbx.com

Simple & Fast! Revolutionary Telephony