Δρ. Γιαννακόπουλος Ευάγγελος M.Sc., Ph.D.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Κ "ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Κε.Δι.Βι.Μ1. "ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ (ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Φυσικής
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Τεχνολογίας Η/Υ, Πληροφορίας και Επικοινωνίας
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Ph.D. Μηχανισμοί Φυσικοχημικών Αλληλεπιδράσεων

Παληομήτρου Βασιλική B.Sc.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ΄ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές B.Sc. Economics & International Business/ Pennsylvania State University
(Πτυχιούχος Οικονομικών Σπουδών και Διεθνής Επιχειρηματικότητας- Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση University of Manchester
Penn State Manchester Exchange Program
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Business Logistics

Ρόμπολας Περικλής M.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π.Ε.

- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
- ΑΝΑΤΟΜΙΑ
- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Νοσηλευτικής/Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Πληροφορική Υγείας
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας/ ΑΣΠΑΙΤΕ
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Εικονική Πραγματικότητα και Νοσηλευτική Επιστήμη. Η Πρόκληση του Μέλλοντος

Βαγενάς Α. Ιωάννης M.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών/Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Διαχείριση Συγχωνεύσεων και Εξαγορών: «Έρευνα σε δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων»

Κιντή Φωτεινή-Ηρώ M.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- MARKETING
- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων / Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχεδιασμός Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων / Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής -On-line διαφήμιση: «Ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της σύγχρονης επιχείρησης»
-Παράγοντες που επιδρούν στην αγορά συμπληρωμάτων διατροφής

Κραντίνου Όλγα – Μαρίνα M.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- ΔΙΚΑΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Διοίκησης/Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Εφαρμοσμένα Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις στρατηγικές αποφάσεις / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Performance and Persistence of Greek Mutual Funds

Κούτερη Ειρήνη Β.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.

- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Μαιευτικής/ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση Αποθεραπεία & Φυσική Κοινωνική Αποκατάσταση
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – Νοσηλευτικές παρεμβάσεις

Γεραφέντη Λάουρα-Μαρία M.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

- ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας/ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Translation Studies/University of Portsmouth
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Cultural differences in translating American English into Greek- Culture Specific Items

Καρτέρη Κωνσταντίνα B.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ε.

- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΓ)
- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό/Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση Διαχείριση Πελατολογίου–Reception/ ΕΚΕΠΙΣ
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Ο Τουρισμός ως μέσω οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Κιτσάκης Αργύρης M.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία/Α.ΤΕΙ Μεσολογγίου
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής ΑΤΜ-Ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς δεδομένων

Κωνσταντακόπουλος Δημήτριος M.Sc.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Διπλωματούχος Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός / Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση M.Sc. Επιστήμη των Υλικών/Πανεπιστήμιο Πατρών
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Εφαρμογή των Smart materials (έξυπνων υλικών) στην βελτίωση της αεροδυναμικής αυτοκινήτων νέας γενιάς

Ντάτση Αριάδνη Β.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Ε.

- ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
- ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών/Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Διάγνωση και Αξιολόγηση Πρώϊμων Μαθησιακών Δυσκολιών Νηπίων.
Ντέκα Γεωργία Τ.Ε.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ
(Διευθύντρια Βρεφονηπιακού Σταθμού Αιτωλικού)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Βρεφοκομίας/ΤΕΙ Ηπείρου
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση Παιδική Ζωγραφική στην Προσχολική Ηλικία
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Η ρυθμική αγωγή και ψυχοκινητική ανάπτυξη

Αρβανίτης Λεωνίδας Π.Ε./Τ.Ε./M.Sc.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
- ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Χημεία/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση & Οικονομία/ΤΕΙ Μεσολογγίου
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση Μ.Sc. Επιστήμες Περιβάλλοντος/Πανεπιστήμιο Πατρών
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Μέθοδοι προσδιορισμού βαρέων μετάλλων σε ιζήματα
Γιαννακόπουλος Δημήτριος Π.Ε/Ph.D

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προπτυχιακές Σπουδές Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Ε.Μ.Π.
Μεταπτυχιακές Σπουδές/ Ειδίκευση Ph.D Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
Αντικείμενο Εκπόνησης Διατριβής Architecture for offering Services with guaranteed QoS in IP Networks